Dostupné kurzy

Cílem modulu je umožnit využití moderních poznatků marketingu v podmínkách tržních ekonomik. Naučit studenty zásady marketingového řízení s důrazem na zákazníky, s cílem poskytnout jim dostatek aktuálních informací o marketingu tak, aby se mohli orientovat v praktickém působení v dané problematice a pochopit důležitost marketingu v řízení podniku, včetně marketingových projektů. Dále vybavit studenta znalostmi a praktickými dovednostmi pro uplatňování marketingu v konkrétních podmínkách s ohledem na specifika konkrétní země.